Potřebuješ poradit? Vyber si z nabídky příruček nebo si domluv konzultaci v naší digitální poradně!

Předpokládaná doba čtení: 5 minut

Ohňostroje: Nejhorší PR pro vaši značku v 21. století

Ohňostroje, považované za výraz radosti a oslav, jsou neoddělitelnou součástí mnoha významných událostí. Avšak v poslední době se zdá, že skvostné světelné show pomalu ustupují kvůli kontroverzi a otázkám týkajícím se jejich vlivu na životní prostředí, bezpečnosti a veřejné vnímání. Toto téměř magické umění spojené s radostnými chvílemi se stává předmětem diskusí, zda je možné oddělit estetiku od etiky, a zda jsou ohňostroje nejlepší nebo právě naopak nejhorší PR firem či značek..
Shoptet vs Woocommerce

Kouzlo ohňostrojů, které nás v minulosti obklopovalo radostí a úžasem, dnes začíná blednout pod stínem otázek spojených s jejich vlivem na životní prostředí, divokou zvěř i domácí mazlíčky. Za posledních 10 let se totiž náš pohled na tyto světelné spektákly změnil z euforie na ostražitost, přičemž obavy o ekologii a bezpečnost postupně zatemňují ohnivý půvab naší oblíbené tradice. Poslední roky se prosazují tendence v omezování ohňostrojů a větší regulace jak ze strany státních orgánů, tak ze strany samospráv. Podrobněji se legislativě spojené s ohňostroji věnuje třeba advokátní kancelář AZlegal ve svém článku Ohňostroje z pohledu práva.

První dojem a marketingový lesk

Není pochyb o tom, že ohňostroje působí magickým a majestátným dojmem. Jejich světelná kouzla jsou schopna vytvořit nezapomenutelné okamžiky, což z nich činí skvělý nástroj pro vytváření pozitivního prvního dojmu. Při správném nasazení jsou ohňostroje výkonným marketingovým nástrojem, který může posílit obraz firmy, značky nebo události.

Ohnivá kontroverze

Ovšem, zde vzniká otázka. Jak vyladit estetiku ohňostroje s etikou a zodpovědným podnikáním? Nejnovější trend směřuje k otázkám spojeným s dopady ohňostrojů na životní prostředí a zvířata. Emise a odpad z ohňostrojů velmi negativně ovlivňují kvalitu ovzduší a přispívají ke znečišťování měst i přírody. Energie vynaložená na výrobu pyrotechnických efektů zanechává velkou uhlíkovou stopu, což kontrastuje s obrazem radosti a oslav spojeným s ohňostroji.

Děsivým aspektem ohňostrojů je také jejich vliv na zvířecí svět. Hluk, jasné světlo a exploze mohou způsobit značné psychické utrpení pro domácí mazlíčky i divokou zvěř. Ptáci se mohou vyděsit až do míry, kdy to ovlivní jejich hnízdění a migrační chování. Ztráta biodiverzity, spojená s ohnivými prezentacemi, podtrhuje, že krása ohňostrojů může mít temnější následky pro celou naši planetu.

Bezpečnostní rizika a veřejné vnímání

Dalším hlediskem je bezpečnost. Neštěstí spojená s ohňostroji se stávají nejen hrozbou pro účastníky událostí, ale i pro pověst pořadatelů. Několik nešťastných incidentů již změnilo část veřejného vnímání ohňostrojů jakožto bezpečné a radostné zábavy. I s ohledem na fakt, že poměrně za rohem zuří válka, a výbuchy ohňostrojů nejsou nepodobné válečným výbuchům, mění veřejnost stále hojněji svůj názor na tento druh zábavy. Je to další fakt, který zatlouká hřebík do rakve ohňostrojů coby PR nástroje.

Odlesk PR – nový pohled

Jakým způsobem by se tedy měly firmy a organizace vypořádat s touto problematikou? Ohňostroj jako PR nástroj přestává být funkční, ba dokonce u značné části obyvatel má již opačný efekt a působí jako negativní PR. Novým pohledem na marketingovou strategii a PR ohledně ohňostrojů by mohl být přechod k ekologicky šetrným variantám. Inovace v oblasti pyrotechniky mohou redukovat emise a potenciální negativní dopady na životní prostředí. To by mohlo sloužit nejen k vytváření pozitivního obrazu značky, ale také k podpoře odpovědného podnikání.

Zodpovědný marketing a společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost by měla hrát klíčovou roli v marketingových strategiích spojených s ohňostroji. Veřejné informování o bezpečnosti a transparentnost ohledně ekologických dopadů zajisté přispějí k rozšíření negativního náhledu na ohňostroje. Ohnivé efekty sice mohou nabídnout krátkodobý vizuální spektákl, v dlouhodobém horizontu se stávají spíše zátěží než přínosem. Vnímání veřejnosti ohledně ohňostrojů se v posledních letech přesunulo směrem ke skeptickému postoji. Spojení s ekologickými problémy a ohrožením zvířat může pořadatele ohňostrojů postavit do nezáviděníhodné pozice, kde radostné okamžiky ustupují pod tlakem etických otázek.

Závěrem

Výzvy spojené s ohnivými spektákly mohou být příležitostí pro pořadatele a značky ohňostrojů přehodnotit svůj přístup. Ekologicky šetrné varianty, využívající inovativní technologie, mohou posunout ohňostroje do nové éry zodpovědnější zábavy. Pouze tímto způsobem můžeme obnovit jejich kouzlo a zajistit, že radostný okamžik bude spojen s respektováním životního prostředí a ohleduplností k zvířatům.

Celkově vzato, otázka, zda jsou ohňostroje nejlepší nebo nejhorší PR, závisí čistě na vnímání ohňostrojů veřejností. A to se momentálně velmi rychle přesouvá z pozitivního vnímání do negativní zóny. Obchodní řetězec Billa toto již velmi dobře pochopil a ze své nabídky vyřadil veškerou pyrotechniku. Dokonce se tím chlubí v médiích a na tomto faktu postavil svou marketingovou kampaň. Sečteno a podtrženo, v 21. století již není vhodné využívat krásu ohňostrojů jako marketingový nebo PR nástroj kvůli jejich společenskému a ekologickému dopadu.

29.12.2023, Sonet Studio Dream Team

9

KONTAKTUJ NÁS

hodnocení Google

Sleduj nás i na sociálních sítích

Jsme součástí programu DoToho!

Mohly by tě zajímat i tyto články

Kontakt

Rychlá zpráva | poptávka:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.