Potřebuješ poradit? Vyber si z nabídky příruček nebo si domluv konzultaci v naší digitální poradně!

Předpokládaná doba čtení: 8 minut

PR vs. SEO článek: Co potřebuju víc pro růst značky?

V digitálním věku, kdy online přítomnost hraje klíčovou roli v úspěchu každé značky, se stává otázka, zda investovat do PR článků nebo spíše do SEO článků, stále důležitější. Oba tyto druhy obsahu mají své vlastní cíle a vliv na růst značky, ale rozdíly mezi nimi mohou být klíčovým faktorem při vytváření efektivní strategie pro marketing a komunikaci.
Shoptet vs Woocommerce

Rozdíl mezi PR a SEO článkem

1. Cíle:

PR články mají za cíl budovat a udržovat pozitivní obraz značky, zlepšovat reputaci a vytvářet vztahy s médii a veřejností.

Zatímco SEO články jsou optimalizovány pro vyhledávače a zaměřují se na zvýšení viditelnosti na internetu a generování organického provozu.

2. Obsah:

PR články se soustředí na příběhy, emoce a hodnoty spojené se značkou. Jsou psány tak, aby zaujaly a angažovaly publikum.

SEO články jsou orientovány na klíčová slova a jsou optimalizovány pro vyhledávací algoritmy a roboty. Obsah se zaměřuje na poskytnutí hodnotných informací a odpovědí na otázky uživatelů.

3. Distribuce:

PR články jsou distribuovány prostřednictvím médií, tisku, a sociálních médií s cílem zasáhnout co nejširší publikum a vytvořit pozitivní povědomí o značce.

SEO články jsou optimalizovány pro online vyhledávače a často se distribuují prostřednictvím webových stránek, blogů a webových magazínů.

Proč píšeme PR a SEO články?

PR články píšeme z důvodů budování a udržování povědomí o značce, posilování vztahů s médii a veřejností a z důvodu vytváření pozitivní image a důvěryhodnosti. Píšeme je také například pro zklidnění veřejného mínění po nějaké krizové nebo nepříznivé události, která mohla postihnout naši značku

Seo články se píšou a publikují především kvůli zvyšování viditelnosti na internetu a kvůli zlepšování pozic ve výsledích vyhledávání. To vede ke zvyšování organického provozu a získávání dalších návštěvníků webu. SEO články by měly odpovídat na dotazy uživatelů, měly by obsahovat užitečné informace, které uživatel hledá, a měly by být velmi dobře optimalizovány na klíčová slova.

K čemu slouží PR a SEO články?

Jak již bylo výše popsáno, PR články slouží především pro budování povědomí a dobrého jména značky, pro zvyšování důvěryhodnosti a autority značky. Ale slouží také například pro řešení krizových situací a pro nápravu reputace. Zkrátka, píšou se pro lidi a kvůli veřejnému mínění o naší značce.

Účel SEO článků je pak hlavně zvyšování viditelnosti a dosahu na internetu, získávání kvalitních zpětných odkazů vedoucích na náš web a v neposlední řadě toto celé vede k získávání nových zákazníků, klientů a konverzí. Ten hlavní důvod je především traffic (návštěvnost) na našem webu a z ní plynoucí poptávky a nákupy.


SEO - optimalizace pro vyhledávače
texty a copywriting


Strategie pro zvolení správného typu článku podle cílů značky

Pro zvolení té vaší strategie musíte nejprve určit cíl, jakého chcete psaním a publikováním článků dosáhnout. Jak vyplývá z textu výše, ty cíle bychom mohli rozčlenit následovně a k nim pak přiřadit typ článku, který je pro zvolený cíl vhodný.

 1. Cíl: Budování povědomí a image značky

Typ článků: PR články

 • Vytvořte emotivní příběhy spojené s hodnotami a vizí značky.
 • Zaměřte se na mediální pokrytí a spolupráci s vlivnými osobnostmi.
 • Využijte silné obrázky a příběhy k posílení identity značky.

 1. Cíl: Zvyšování viditelnosti na internetu a generování provozu na vašem webu

Typ článků: SEO články

 • Identifikujte klíčová slova relevantní pro vaši značku a cílovou skupinu.
 • Vytvořte obsah obsahující hodnotné informace, odpovědi na otázky a návody.
 • Pravidelně aktualizujte obsah a optimalizujte strukturu pro vyhledávače.
 • Nezapomeňte na zpětné odkazy vedoucí na váš web.

 1. Cíl: Posílení reputace a vztahů s veřejností

Typ článků: PR články s optimalizací

 • Přineste do popředí pozitivní příběhy a úspěchy značky.
 • Propojte obsah s klíčovými hodnotami, které oslovují i vyhledávače.
 • Zapojte se do komunitních diskuzí a odpovídejte na otázky online.
 1. Cíl: Získávání nových zákazníků a konverzí

Strategie: SEO články s CTA (Call to Action)

 • Včleňte strategicky umístěné CTA do SEO článků na vašem blogu a veďte čtenáře k nákupu.
 • Vytvářejte obsah, který řeší konkrétní problémy a potřeby zákazníků.
 • Optimalizujte landing pages pro konverze a sledujte analytická data.
 1. Cíl: Získání kvalitních zpětných odkazů a autority ve vyhledávačích

Strategie: SEO články s kvalitními informacemi

 • Vytvářejte obsah, který je hodnotný a relevantní pro váš obor.
 • Publikujte pouze v relevantních online magazínech a blozích.
 • Sdílejte data, statistiky a exkluzivní informace pro získání autority.

Při výběru strategie je klíčové mít na paměti, že kombinace PR a SEO článků může posílit celkový efekt a dosáhnout komplexního úspěchu v digitálním marketingu. Důkladně analyzujte specifické potřeby vaší značky, cílovou skupinu a dynamiku odvětví pro optimální výběr strategie. Ovšem počítejte s tím, že nic není zadarmo. Především publikace PR článků v renomovaných online magazínech vyjde na poměrně vysoké částky. Například publikace nativního článku v online magazínu CzechCrunch vyjde na 100 000 Kč a premium článku na 140 000 Kč. Na ceně publikace vaší brand story se pak musíte domluvit individuálně. Článek na online magazínu Forbes vyjde na celých 200 000 Kč. Ovšem toto jsou jedny z nejdražších magazínů u nás a dají se sehnat i podstatně levnější možnosti publikace PR článku. Publikace SEO článku je podstatně levnější – zde se můžeme pohybovat ve stovkách až nižších tisících korun. Ovšem je nutné počítat s tím, že SEO článků pro dosažení cíle bude nutné publikovat desítky až stovky.

Seznam otázek na závěr:

Kdo je mé cílové publikum?

 • Pro PR: Lidé, kteří jsou ovlivnitelní příběhy a emocemi
 • Pro SEO: Uživatelé, kteří hledají konkrétní informace nebo řešení

Co je mým hlavním cílem?

 • Pro PR: Budování image a vztahů.
 • Pro SEO: Zvyšování viditelnosti a generování provozu na webu

Jaký typ obsahu odpovídá mé značce a cílům?

 • Pro PR: Emoční příběhy, události, a hodnotové propojení
 • Pro SEO: Informační obsah, odpovědi na otázky, a klíčová slova

Kde chci, aby se můj obsah objevil?

 • Pro PR: V médiích, tisku a na sociálních sítích
 • Pro SEO: V organických výsledcích vyhledávání a na relevantních webových stránkách

Jak hodnotím úspěch mé kampaně?

 • Pro PR: Podle mediálního pokrytí, reputace a vztahů
 • Pro SEO: Podle organického provozu na webu a dle počtu konverzí.

Zodpovězením těchto otázek lze lépe určit, zda je vhodnější investovat do PR článků, SEO článků, nebo kombinace obou strategií pro optimální růst značky. V současném digitálním prostředí jsou PR a SEO články klíčovými nástroji pro úspěšný růst značky. Oba druhy obsahu mají své vlastní specifické cíle a přínosy, a volba mezi nimi závisí na konkrétních potřebách a cílech vaší značky. 

Více o SEO

Pokud tě více do hloubky zajímá optimalizace webů pro vyhledávače – SEO, tak by tě mohl zajímat článek Jak na off-page SEO nebo článek Proč je SEO pro každý web naprosto nezbytné.

Závěrem

Abychom se rozhodli, který přístup je pro naši značku nejlepší, je důležité položit si klíčové otázky týkající se cílového publika, hlavních cílů, typu obsahu a zamýšlené distribuce. Kombinace PR a SEO článků může být také efektivní strategií pro komplexní pokrytí a dosažení optimálních výsledků. V konečném důsledku je rozhodující přizpůsobit strategii obsahu, konkrétním potřebám značky a pružně reagovat na dynamiku digitálního prostředí. Použitím správné kombinace PR a SEO článků můžete dosáhnout udržitelného růstu, posílit povědomí o značce a vybudovat silné vztahy se svým publikem.

5.1.2024, Sonet Studio Dream Team

Mohlo by tě také zajímat

V dnešní digitální éře, kdy je online viditelnost klíčem k úspěchu, se podnikatelé a marketéři často potýkají s otázkou: Co je lepší – investovat do SEO  nebo PPC reklamy?

9

KONTAKTUJ NÁS

hodnocení Google

Sleduj nás i na sociálních sítích

Jsme součástí programu DoToho!

Mohly by tě zajímat i tyto články

Kontakt

Rychlá zpráva | poptávka:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.