Potřebuješ poradit? Vyber si z nabídky příruček nebo si domluv konzultaci v naší digitální poradně!

Předpokládaná doba čtení: 13 minut

Sound branding: Co to je a proč to české značky neznají?

V tomto článku se podíváme na to, co sound branding skutečně je, proč je pro značky důležitý a proč ho české firmy zatím přehlížejí, přestože má obrovský vliv na vnímání značky zákazníkem. Zároveň nabídneme praktické rady, jak začít se zvukovým brandingem, a objektivní důvody, proč by české značky měly tuto strategii zařadit do svého marketingu. Připravte se objevit nový rozměr brandingu, který může zásadně změnit způsob, jakým komunikujete se svými zákazníky.
Shoptet vs Woocommerce

V digitálním věku, kdy jsou spotřebitelé bombardováni vizuálními podněty, se značky snaží najít nové způsoby, jak se odlišit a zůstat v mysli zákazníků. Jednou z nejnovějších a nejúčinnějších strategií je sound branding, neboli zvuková identita značky. Přestože je tento koncept v zahraničí stále populárnější, v České republice ho zatím mnoho značek nevyužívá. Proč tomu tak je? A jak může zvukový branding přinést českým firmám konkurenční výhodu?

Sound branding, známý také jako soundbranding, acoustic branding či sonic branding, není jen o vytváření chytlavých melodií. Jde o komplexní proces, který zahrnuje vývoj zvukových prvků, jež se stávají nedílnou součástí identity značky. Od známých znělek po unikátní zvuky při interakci se zákazníky – všechny tyto prvky mohou hrát klíčovou roli ve vnímání značky a budování emocionálního spojení s publikem.

Co je to sound branding?

Sound branding, známý také jako soundbranding, acoustic branding nebo sonic branding, je marketingová disciplína zaměřená na vytváření a využívání zvukových prvků k budování a posílení identity značky. Tento koncept přesahuje pouhé vytváření chytlavých melodií nebo jinglů (znělek). Jde o komplexní přístup, který zahrnuje vše od zvukových log po hudební podklady a zvuky spojené s interakcí se zákazníky.

brand identity

Definice a základní prvky:

Sound branding je proces, při kterém značka vytváří unikátní zvukovou identitu, kterou následně konzistentně využívá napříč všemi svými komunikačními kanály. Tato zvuková identita může zahrnovat:

 • Zvukové logo – krátkou, zapamatovatelnou zvukovou sekvenci, která reprezentuje značku. Příkladem je známé „Intel Inside“ nebo McDonald’s „I’m Lovin‘ It“.
 • Hudební podklady – skladby nebo melodie použité v reklamách, na webových stránkách či v prodejních prostorách.
 • Zvuky uživatelského rozhraní – specifické zvuky, které zazní při interakci se zákazníkem, například při otevření aplikace nebo při dokončení nákupu.

Rozdíl mezi sound brandingem, acoustic brandingem a sonic brandingem:

Termíny sound branding, acoustic branding a sonic branding jsou vzájemně zaměnitelné – všechny odkazují na stejný základní koncept a to na vytváření a využívání zvukových prvků k reprezentaci značky. „Sound branding“ je typický a nejčastěji používaný termín, zatímco „acoustic branding“ a „sonic branding“ mohou být vnímány jako alternativní názvy, které zdůrazňují různé aspekty téhož procesu.

Příklady známých zvukových identit:

Mnoho světově známých značek úspěšně implementovalo sound branding do své marketingové strategie. Například:

 • Intel: Jejich zvukové logo „Intel Inside“ je rozpoznatelné po celém světě.
 • McDonald’s: Znělka „I’m Lovin‘ It“ se stala neodmyslitelnou součástí jejich brandingu. Jakmile toto slyšíte, netřeba vidět logo nebo název společnosti.
 • Netflix: Charakteristický zvuk „ta-dum“ při spuštění aplikace je okamžitě asociován se značkou.
 • T-mobile: Typické zvukové logo “ta-da-da-di-dam” si vybaví každý téměř okamžitě, když vidí velké růžové Téčko.
 • Coca-Cola: Použití specifických zvukových prvků ve svých reklamách, které evokují pocit osvěžení a radosti.
 • Apple: Zvuky používané v jejich produktech a reklamách, které zdůrazňují eleganci a inovaci.
 • Harley-Davidson: Charakteristický zvuk motoru jejich motocyklů, který je okamžitě rozpoznatelný a posiluje pocit svobody a dobrodružství.

Sound branding je tedy mnohem víc než jen hudba nebo zvukové efekty. Je to silný mocný nástroj pro budování značky a vytváření hlubokého emocionálního spojení se zákazníky. 

skládání hudebních znělek na skutečné i virtuální nástroje

Význam zvukové identity značky

Zvuková identita značky, neboli sound branding, má zásadní význam pro budování a udržování silné a zapamatovatelné značky. V dnešní době, kdy jsou spotřebitelé vystaveni nepřetržitému toku vizuálních informací, může zvuk hrát klíčovou roli při vytváření emocionálního spojení a diferenciaci značky na trhu. A to je velmi důležité!

Ovlivnění vnímání zákazníků – psychologické a emocionální aspekty zvukového brandingu:

Zvuk má unikátní schopnost vyvolávat emoce a vyvolávat vzpomínky. Lidský mozek zpracovává zvukové podněty rychle a efektivně, což znamená, že zvuky mohou rychle vytvořit silné asociace. Zvuková identita značky může výrazně ovlivnit emocionální stav i chování spotřebitelů tím, že:

 • Vytváří konzistenci – zvukové prvky používané napříč různými médii a kontaktními body mohou posílit jednotný obraz značky.
 • Posiluje zapamatovatelnost – zvuková loga a melodie, které se často opakují, se snadno dostanou do povědomí zákazníků a zůstávají v jejich paměti.
 • Evokuje emoce – hudba a zvuky mohou vyvolat širokou škálu emocí, od radosti a vzrušení až po klid a nostalgii. To může být využito k posílení požadovaného obrazu značky. Hojně se toho využívá v reklamě.
 • Zvyšuje emocionální propojení – hudba a zvuky mohou vyvolávat specifické emoce, což pomáhá budovat hlubší vztah mezi značkou a zákazníkem.
 • Podporuje loajalitu nejen zákazníků – pravidelné používání specifických zvuků může pomoci vytvořit pocit důvěrnosti a loajality ke značce.
 • Zvyšuje angažovanost – zákazníci jsou pravděpodobněji angažovaní a reagují pozitivně na značky, které používají efektivní zvukové brandingové strategie.
vizuální identita značky

Zvuková identita značky tedy hraje klíčovou roli v moderním marketingu. Nejenže pomáhá značkám vyniknout v konkurenčním prostředí, ale také umožňuje vytvářet silné emocionální vazby se zákazníky. Zvukový branding je mocný nástroj, který může značkám pomoci dosáhnout vyšší úrovně rozpoznatelnosti a loajality na trhu.

Proč české značky sound branding neznají?

Ačkoliv je sound branding v zahraničí čím dál populárnější, mnoho českých značek tuto marketingovou disciplínu dosud nevyužívá! Důvodů je několik – od neznalosti a nedostatku odborníků po finanční nároky a konzervativní přístup k inovacím.

Analýza současné situace na českém trhu:

Na českém trhu je zvukový branding stále relativně neznámým pojmem. Mnoho firem se zaměřuje především na vizuální aspekty brandingu, jako jsou logo, barvy, design atd. a zvuková identita zůstává opomíjena. To způsobuje hned několik faktorů:

 • Nedostatek povědomí – mnoho marketérů a manažerů značek v České republice není obeznámeno s konceptem sound brandingu a jeho výhodami. Chybí jim informace o tom, jak zvuková identita ovlivňuje vnímání značky a zákaznickou loajalitu.
 • Omezený přístup k odborníkům – v České republice není mnoho specialistů na sound branding. To znamená, že firmy nemají přístup k odborníkům, kteří by jim mohli pomoci s vytvořením a implementací zvukové identity.
 • Český rybníček stačí – velké množství českých firem nemá ambice prorazit na zahraničním trhu a tak je do zvukové identity v ČR nic moc netlačí.
 • Finanční nároky – implementace zvukové identity může být finančně náročná. Bavíme se tu většinou o stovkách tisíc korun. Mnoho českých firem, zejména menších podniků, má omezený rozpočet na marketing a tak investují do toho nejnutnějšího – do vizuální identity, webu, sociálních sítí, reklamy a dalších tradičních marketingových nástrojů.
 • Konzervativní přístup – české firmy jsou často konzervativnější, pokud jde o přijímání nových marketingových trendů. Mnoho značek se drží osvědčených postupů a jsou spíše opatrné při experimentování s novými strategiemi.
 • Prioritizace vizuálního brandingu – vizuální branding je často považován za prioritní, což může vést k opomíjení zvukových prvků. Nezkušené firmy se mohou domnívat, že vizuální identita je dostatečná pro budování značky.
prototypování loga

Srovnání s globálními trendy:

Na globální úrovni se sound branding stává čím dál běžnější součástí marketingových strategií velkých, ale už i menších značek. Velké mezinárodní firmy jako Coca-Cola, Apple a McDonald’s nainvestovaly do zvukové identity miliony a využívají ji ke zlepšení zákaznického zážitku a posílení značky. Tento trend pomalu proniká i do dalších zemí, avšak Česká republika zatím zaostává.

Firmy, které se rozhodnou využít sound branding, mohou získat konkurenční výhodu do budoucna. Zvuková identita totiž pomůže značkám vyniknout, vytvořit hlubší emocionální spojení se zákazníky a zvýšit rozpoznatelnost na trhu.

Vzhledem k těmto faktorům je důležité, aby české značky začaly uvažovat o zvukovém brandingu jako o klíčové součásti své marketingové strategie. Přijetím této inovativní metody mohou české firmy zlepšit svůj celkový branding a posílit svou pozici na trhu. Ačkoliv je tato disciplína v České republice stále relativně neznámá, její potenciál je obrovský. České značky kvůli neustálé globalizaci trhu tak či tak chtě nechtě budou muset se sound brandingem dříve nebo později začít, pokud se nechtějí nechat převálcovat zahraničními korporacemi, které svůj brand zvukovou identitou posilují.

Jak začít se sound brandingem?

Začít se sound brandingem může být pro české firmy významným krokem k posílení jejich marketingové strategie a vytvoření silné zvukové identity. Níže uvádíme praktické kroky a doporučení, jak efektivně zavést sound branding do firemního marketingu.


sound branding
hudební znělky


Praktické kroky pro zavedení zvukové identity značky:

 1. Analýza značky a cílové skupiny:
  • Zjistěte, jaké jsou hodnoty, mise a vize vaší značky. Jaké emoce a myšlenky chcete u zákazníků vyvolávat?
  • Identifikujte svou cílovou skupinu a jejich preference. Jaký typ hudby a zvuků by byl pro ně nejpřitažlivější?
  • Pokud máte vizuální identitu, tak jste si na tyto otázky už odpovídali.
 1. Spolupráce s odborníky:
  • Najměte odborníky na sound branding, jako jsou hudební producenti a zvukoví designéři, kteří vám pomohou vytvořit unikátní zvukovou identitu.
  • Zvažte spolupráci s agenturami specializujícími se na zvukový branding, které mají zkušenosti a know-how v této oblasti. Bohužel jich moc není.
 1. Vývoj zvukových prvků:
  • Vytvořte zvukové logo, které bude krátké, zapamatovatelné a bude odrážet identitu vaší značky.
  • Navrhněte hudební podklady a melodie pro vaše reklamní kampaně, webové stránky, aplikace a prodejní prostory.
  • Vytvořte specifické zvuky uživatelského rozhraní, které budou součástí interakce se zákazníky (např. zvuky při spuštění aplikace nebo dokončení nákupu).
  • Pozor! Vizuální a zvuková identita musejí být v souladu a musejí se vzájemně doplňovat!!
 1. Testování a úpravy:
  • Otestujte vytvořené zvukové prvky na malé skupině zákazníků a získejte zpětnou vazbu.
  • Na základě získané zpětné vazby provádějte úpravy a dolaďujte zvukovou identitu, aby co nejlépe rezonovala s vaší cílovou skupinou.
  • Ideální je AB testování v reklamních kampaních na Metě. Zde můžete dostat jasné informace.
 1. Implementace a konzistence:
  • Zajistěte konzistentní používání zvukové identity napříč všemi komunikačními kanály a kontaktními body se zákazníky.
  • Pravidelně vyhodnocujte účinnost zvukové identity a provádějte potřebné úpravy, aby byla stále aktuální a efektivní.
  • Pověřte svého marketingového specialistu nebo ředitele, ať se do toho hlouběji ponoří.
brand identity

Doporučení pro české firmy, jak začít:

 • Vzdělávání – investujte čas do vzdělávání svého marketingového týmu o výhodách a strategiích sound brandingu. Účastněte se seminářů, workshopů a konferencí zaměřených na tuto oblast. Zejména v zahraničí, protože u nás nic nenajdete.
 • Postupné zavádění – začněte s menšími projekty, jako je vytvoření zvukového loga nebo zvuků uživatelského rozhraní, a postupně rozšiřujte svou zvukovou identitu podle potřeby. Tento postup sice není ideální, ale je cenově přívětivější než dělat celou zvukovou identitu najednou.
 • Inspirace a benchmarking – sledujte úspěšné příklady zvukového brandingu z globálního trhu a inspirujte se jimi při tvorbě vlastní zvukové identity.

Příklady dostupných nástrojů a služeb:

 • AudioJungle: Platforma nabízející širokou škálu royalty-free hudby a zvukových efektů, které můžete použít pro váš sound branding.
 • SoundCloud: Služba pro sdílení hudby, kde můžete najít a kontaktovat nezávislé umělce a producenty. Nebo se můžete jen inspirovat.
 • Fiverr: Online tržiště, kde můžete najít profesionály nabízející služby v oblasti zvukového designu a hudební produkce za přijatelné ceny.
Zvuková identita firmy a značky vytvářená pomocí mixování a transpozice zvuku

Zavedení sound brandingu může být náročné, ale s pečlivým plánováním a spoluprací s odborníky může vaše značka získat silnou zvukovou identitu, která ji odliší od konkurence a posílí emocionální vazby se zákazníky poměrně snadno a rychle.

Závěr

Zvukový branding není jen módní trend, ale strategie, která může změnit způsob, jakým vaše značka komunikuje a jak je vnímána. I když mnoho českých firem dosud nevyužívá potenciál sound brandingu, existuje mnoho důvodů, proč by měly začít tuto strategii zvažovat. Použití zvuku může otevřít nové možnosti pro vaši značku a posunout ji na vyšší úroveň konkurence na trhu.

Zvuková identita značky může hrát klíčovou roli v budování emocionálního spojení se zákazníky a posílení vnímání značky. Použitím specifických zvukových prvků lze posílit jednotu a konzistenci ve veškeré komunikaci s publikem a vytvořit tak jedinečný a rozpoznatelný hlas značky. Přestože zavedení sound brandingu může být náročné a vyžaduje určité investice, může přinést mnoho výhod a konkurenční výhodu na trhu.

17.5.2024, Sonet Studio

9

KONTAKTUJ NÁS

hodnocení Google

Sleduj nás i na sociálních sítích

Jsme součástí programu DoToho!

Mohly by tě zajímat i tyto články

Kontakt

Rychlá zpráva | poptávka:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.