Potřebuješ poradit? Vyber si z nabídky příruček nebo si domluv konzultaci v naší digitální poradně!

Předpokládaná doba čtení: 9 minut

Spory o autorství v umělé inteligenci

Umělá inteligence je v současné době ve světě umění žhavým tématem. Tradiční umělci se cítí být ohroženi potenciálem umělé inteligence a bojí se, že by jejich práce mohla být lehce nahrazena. K umění vytvořenému umělou inteligencí se proto staví velice skepticky a nepřátelsky. Ke konci roku 2022 se zvedla poměrně velká vlna nevole proti AI obrazovému tvoření, která se projevuje především na sociálních sítích, kde se komunita AI tvůrců rychle rozrostla.
Shoptet vs Woocommerce

Nové formy umění jsou vždy provokativní. Mohou vyvolávat negativní ohlasy ze strany tradičních umělců a veřejnosti, stejně jako tomu bylo v historii již mnohokrát. Je jisté, že umění vytvořené pomocí umělé inteligence tu zůstane, akorát chvíli potrvá, než ho umělecký svět přijme. Obrazová umělá inteligence je jen dalším nástrojem při uměleckém tvoření. Příliš se neliší od štětce, fotoaparátu nebo Photoshopu. Člověk o své místo v umění nepřijde. Abychom dosáhli kýženého vizuálního výsledku, je často nutné obrázky dotáhnout dalšími úpravami.
A samozřejmě by generátory obrázků nikdy nevznikly, kdyby se jejich algoritmy nevyvinuly na již existujících datech, která vytvořil člověk.

Učení umělé inteligence

Některá data, na kterých se umělá inteligence učila, mohou podléhat autorským právům a to je další důvod, který podněcuje debaty o umění umělé inteligence. Pravda o autorských právech v souvislosti s AI je taková, že nikdo neví, co se může
v budoucnu stát. V roce 2022 jsme zažili boom modelů umělé inteligence – ať už obrazových, textových nebo hudebních generátorů. Společnosti začaly implementovat umělou inteligenci do svých produktů. Firmy a startupy investují miliony do nových technologií, aby mohly soupeřit s těmi nejlepšími. I přesto se ale ozývá otázka, jak od kritiků, tak od příznivců umělé inteligence: Je to vlastně legální?

autorstvi v umele inteligenci

Je to legální?

Tato otázka vyvstává především kvůli způsobu, jakým se generativní systém umělé inteligence trénuje. Strojové učení funguje na základě identifikace a replikace vzorů v datech. Tato data stažená z webu vytvořili ale lidé a některá mohou být chráněna autorskými právy.

V roce 2010 byly nejmodernější generátory schopny generovat rozmazaný černobílý obrázek obličeje o velikosti nehtu na prstě a tak nepředstavovaly pro umělce žádnou hrozbu. Ale dnes, v roce 2022, kdy generátory během pár vteřin dokáží vygenerovat použitelný obrázek a ještě napodobit styl jiného umělce, je otázka legality a etiky velmi aktuální.

Může tím být živobytí umělců ohroženo?

Vezměme si například umělce, který vystudoval uměleckou školu, již několik let pracuje na svém stylu a tráví hodiny nad svými ilustracemi. Pak přijde někdo, kdo si postahuje tato díla z internetu, naučí umělou inteligenci reprodukovat umělcův styl
a během pár minut má nové obrázky, které jsou v totožném stylu. Pokud vývojáři umělé inteligence použili umělcova díla pro trénink algoritmů bez jeho svolení, má vůbec šanci se umělec nějak bránit?

Systémy se většinou trénují na obrovském množství obsahu z webu. Například jeden z největších text-to-image generátorů Stable Diffusion se trénoval na datech, která pocházejí ze stovek domén. Od osobních blogů a webů až po platformy jako DeviantArt nebo Shutterstock a Getty Images. Pokud se trénink provádí na milionech obrázků a dále se používá ke generování nových obrázků, je velmi nepravděpodobné, že by se mohlo jednat o porušení autorských práv. Výstupy takto transformovaných tréninkových dat neohrožují trh s originálními uměleckými díly. Respektive neohrožují ho více, než když umělec napodobuje umělce.

logo od AI

Jiná by byla, kdyby byl model vycvičen na několika obrázcích bez souhlasu konkrétního umělce a následně vygenerované obrázky budou odpovídat čistě
a jenom jeho stylu. V takovém případě by měl u soudu umělec mnohem silnější argumenty. Stále by ale nešlo o plagiát, ale pouze o napodobení stylu, což je
v uměleckém světě běžné. Naproti tomu pokud by někdo na umělé inteligenci vytvořil identickou kopii uměleckého díla, které je chráněno autorským zákonem, to dílo nechal natisknout do fyzické podoby a vydával ho za originál, pak by se teprve jednalo o plagiátorství.

Lze chránit autorským právem dílo vytvořené umělou inteligencí?

Například v USA neexistuje autorskoprávní ochrana pro díla vytvořena výhradně strojem. Zdá se však, že autorská práva mohou být udělena v případech, kdy tvůrce prokáže, že se na vzniku díla podílel podstatnou měrou člověk. Úřad pro autorská práva vědomě neudělí registraci dílu, které bylo vytvořeno čistě strojem s umělou inteligencí. Americká legislativa pro přidělení autorského práva vyžaduje lidské autorství.

15. září 2022 americký úřad pro autorská práva (USCO – US Copyright Office) udělil první registraci svého druhu komiksu vytvořenému pomocí text-to-image generátoru Midjourney. Jedná se o kompletní osmnácti stránkové dílo s tradiční komiksovou úpravou. Autorkou díla s názvem Zarya of the Dawn je Kristina Kashtanova.
O měsíc později bylo autorce oznámeno, že USCO své rozhodnutí přezkoumává. Kristina Kashtanova informovala, že USCO požaduje doložení míry lidského podílu na vytvoření grafické novely pomocí Midjourney. Zatím je udělená registrace autorských práv stále platná a čekáme, co bude dál.

lednacek od umele inteligence

Praní špinavých dat?

Výzkumníci v oblasti umělé inteligence argumentují tím, že obrazové generátory se učily na snímcích, na které se vztahuje tzv. fair use. Fair use je právní doktrína, na jejímž základě lze i bez souhlasu držitele autorských práv použít autorsky chráněné dílo za omezeným a transformativním účelem při splnění určitých podmínek. Chráněné dílo je povoleno použít za účelem kritiky, parodie, výzkumu apod. a nesmí být použito za účelem dosažení zisku.

Jak se společnosti stojící za vznikem obrazových generátorů mohou vyhnout nařčení, že jde o porušení fair use? Například společnost Stability AI, která distribuuje software Stable Diffusion, financovala a koordinovala práci akademiků na výzkumu umělé inteligence a výsledený software licencovala německá univerzita. To umožňuje proměnit model Stable Diffusion v komerční službu Dream Studio. Stability AI tedy sama neshomažďovala tréninková data ani netrénovala modely, které za Stable Diffusion stojí. Touto praktikou si udržují právní odstup od jeho vzniku. Někdo to nazývá “praním špinavých dat AI”.

obal CD udělaný v Midjourney

Řešení?

Licencovat všechna data a platit jejich tvůrcům. Je to ale reálné vzhledem k tomu, jak jsou soubory tréninkových dat obsáhlé? 

Jednorázově odškodnit umělce, jejichž díla byla prodána společnostem zabývajícími se umělou inteligencí. Je to však dostatečná kompenzace pro umělce, jejichž živobytí tím bylo ohroženo? A opravdu bylo ohroženo?

Vytvoření metadatového zápisu pro obrázky, který varuje výzkumníky umělé inteligence, aby takový obsah nepoužívali. Ale jak k tomu přijdou ti, jejichž díla již byla v minulosti pro trénink použita.

Otázkou nadále zůstává, zda je použití obrázků k výcviku algoritmů umělé inteligence porušením autorských práv nebo fair use a zda je to legitimní důvod pro umělce, aby zpětně vymáhali po společnostech vyvíjející tyto softwary finanční odškodnění. A nebo si jen umělci a autoři “originálních” vizuálních děl našli novou možnost, jak přijít rychle k penězům, když zjistili, že některé jejich obrázky mohly být při vývoji použity? Od Pabla Picassa se také učilo množství kubistických malířů, kteří napodobovali jeho styl, dokud si nevyvinuli a nevytrénovali svůj vlastní. Každý se musí to svoje někde naučit a to i v případě, že se jedná o stroj nebo software. To bychom ovšem v žádném případě neměli označovat za kopírování, plagiátorství či jakékoliv jiné porušení autorských práv. Pokud by tomu tak bylo, nebylo by možné studovat malířství, potažmo jakýkoliv umělecký směr a evoluce umění by se zastavila!

surrealistický obraz od Maxmiliána Kavalíra

A co dál?

V budoucnu bude nejspíše trénování generátorů na datech chráněných autorskými právy v souladu s fair use, ale to samé nemusí platit o vygenerovaných obrázcích, která mohou práva porušovat. Zatím můžeme jen spekulovat a čekat. Zahájit soudní řízení je pro mnohé umělce, kterých se to týká, nereálné. Je to velmi nákladné jak finančně, tak časově. Do takového sporu se pustíte, jen pokud si jste jistí výhrou.
A tou si aktuálně nemůže být jistý nikdo.

Jisté už ale je, že obrazové generátory budou dalším nástrojem pro tvorbu vizuálních děl, jako jsou dnes třeba nástroje od Adobe. Adobe již má v plánu do svých programů implementovat obrazový generátor, který bude grafikům a ilustrátorům urychlovat práci. A to je dobře, protože vývoj by měl jít kupředu. V současnosti umělá inteligence ještě stále vyvolává vášně, ale to přejde. Stejně jako už přešlo šílenství kolem NFT a zápisů do blockchainu. Dnes je to jen další technologie, která bude časem asi poměrně běžná. A to čeká i AI.

Použité zdroje:

https://www.theverge.com/23444685/generative-ai-copyright-infringement-legal-fair-use-training-data

https://ipwatchdog.com/copyright-office-backtracks-ai…

https://news.bloomberglaw.com/ip-law/generative-ai-andy-warhol-fair-use-lead-2023-copyright-issues

https://fairuse.standard.edu/overview/fair-use

https://medium.com/@piastacie/uprising-against-ai-art-3bd4a79faa7f

1.1.2023, Sonet Studio Dream Team

9

KONTAKTUJ NÁS

hodnocení Google

Sleduj nás i na sociálních sítích

Jsme součástí programu DoToho!

Mohly by tě zajímat i tyto články

Kontakt

Rychlá zpráva | poptávka:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.