Potřebuješ poradit? Vyber si z nabídky příruček nebo si domluv konzultaci v naší digitální poradně!

Předpokládaná doba čtení: 11 minut

Umělá inteligence a webdesign: Revoluce ve WordPressu?

Zajímáte se o nejnovější trendy v AI a při tvorbě webů? Umělá inteligence a webdesign se vzájemné propojují a dávají vzniknout revolučnímu způsobu, jak designovat a stavět weby. Od využití integrovaných AI nástrojů ve WordPressu přes využití ChatGPT při generování kódu přináší AI nové možnosti tvorby webového obsahu. Podívejte se, jak obrazové generátory a textové modely posouvají hranice designu a tvorby webových textů.
Shoptet vs Woocommerce

V dnešní digitální éře, kdy je uživatelská zkušenost a schopnost dokončit konverzi klíčovým faktorem pro úspěch na internetu, se stále více podniků a jednotlivců spoléhá na konverzní webové stránky, které udrží uživatelovu pozornost co nejdéle a dovede ho až k provedení určité požadované akce (nákup, poptávka, rezervace atd.). S rozmachem webových redakčních systémů a umělé inteligence se stává tvorba webů stále jednodušší, rychlejší a levnější. Stále skloňovanějším je právě spojení umělé inteligence a webdesignu. A na to musí reagovat i webaři a webařské agentury. Jednou z nejpoužívanějších platforem pro tvorbu webových stránek je WordPress, a právě zde AI nachází své (momentálně) největší uplatnění.

Tímto článkem se snažíme vnést světlo do problematiky využití umělé inteligence ve webdesignu. Pojďme se na to podívat trochu více dopodrobna.

Pomoc obrazových generátorů a textových modelů

Umělá inteligence při použití ve webdesignu stojí na dvou nohách. Jednou nohou jsou obrazové generátory a druhou nohou textové generátory, které slouží i jako generátory kusů webového kódu (HTML, PHP, CSS atd.). Obrazové generátory umožňují tvorbu vizuálně atraktivního obsahu s minimálním úsilím. Alespoň tak to obrazové generátory o sobě tvrdí a to samé tvrdí i vývojové společnosti o svých WordPress šablonách a builderech se zabudovanými obrazovými generátory.

Textové modely naopak pomáhají s tvorbou obsahu podle potřeb webaře a optimalizovat ho pro vyhledávače. To platí jak pro ty známé modely typu ChatGPT, tak pro ty zabudované modely do šablon a builderů. ChatGPT má skutečně velkou zásluhu na zefektivnění práce některých webařů a copywriterů. Jazykové modely zabudované přímo v šablonách a builderech jsou zatím ještě trošku pozadu. Ale je otázkou času, než toto zpoždění doženou. Díky těmto nástrojům bude možné lépe oslovit cílovou skupinu a dosáhnout vyšších pozic ve výsledcích vyhledávání.

Umělá inteligence ve WordPress šablonách a builderech

WordPress šablony a buildery jsou klíčovými nástroji pro tvorbu webových stránek v tomto redakčním systému. Díky AI jsou tyto nástroje schopny tvořit obsah jak textový, tak obrazový “závratnou” rychlostí. Několik WP builderů má totiž v sobě zabudovaný jazykový model i obrazový generátor. Umělá inteligence a webdesign se tak spojují do jednoho „mocného“ nástroje. My v Sonet Studiu máme zkušenosti s umělou inteligencí v Divi Builderu a Elementoru. Upřímně ona ta “revoluce” ve webdesignu a tvorbě webů obecně zřejmě ještě chvíli potrvá.

A tady jsou důvody:

Zaprvé – čeština v jazykových modelech není úplně bezchybná. To možná znáte z neplacené verze ChatGPT, kdy musíte každý text důkladně editovat.

Zadruhé – znalostní báze jazykových modelů ve WP builderech toho zatím moc nezná. Dost často si informace dokonce vymýšlí! Takže každou informaci si musíte ověřit. Práce s prompty je trochu náročnější než například na ChatGPT nebo Midjourney.

Zatřetí – jazykový model zatím neumí rozpoznat a napodobit tone of voice vaší značky. Takže je opět nezbytná editace celého textu. Ve výsledku, minimálně z našeho pohledu, se vyplatí nechat texty napsat nebo alespoň editovat copywritera, který už vaši značku zná.

Začtvrté – obrazové generátory, dejme tomu v Divi Builderu, nejsou na příliš vysoké úrovni. Ani na střední úrovni. Skoro by se dalo říci, že jsou nepoužitelné. Ano, umí to vygenerovat to, co zadáte do promptu, dokonce pak lze výsledek dalšími prompty upravovat, ale AI moc neposlouchá. Skoro jako by neuměla úplně česky, přestože je v češtině. Ve srovnání s Midjourney nebo Dall-E 2 jsou tyto generátory ještě velmi pozadu. Zhruba tak na úrovni umělé inteligence zabudované v online grafickém editoru Canva.

Zapáté – to je všechno! Umí to napsat text přímo na webu v textovém modulu, umí to vygenerovat obrázek v modulu pro obrázek. Nic víc to zatím neumí. Ale je možné, že za týden už to bude umět něco navíc! Pokrok v této oblasti je opravdu rychlý.

Ovšem mluvíme zde jen o webdesignu a o front-endu. Všechny možné WordPress pluginy mají v sobě zabudovány různé algoritmy a roboty, kteří analyzují data, spouštějí funkce na základě nějakého vyhodnocení a automatizace. I to je AI. Ale o tom se z pohledu webdesignu bavit nebudeme.

Využití ChatGPT při kódování webů

Zde se dostáváme k daleko zajímavějšímu tématu a k velmi zajímavému využití textového generátoru ChatGPT – ideálně v placené verzi, která lépe poslouchá. V dnešní době, kdy technologie rychle pokračuje vpřed, se vývojáři neustále snaží najít inovativní způsoby, jak zlepšit efektivitu své práce. A jedním z trendů, který revolucionalizuje vývoj webů, je využití umělé inteligence v procesu kódování.

umělá inteligence v textu

Jedním z hlavních přínosů využití ChatGPT při kódování webů je jeho schopnost generovat kód na základě popisu nebo instrukcí poskytnutých uživatelem – vývojářem. To znamená, že vývojář nemusí vždy psát každou řádku kódu ručně, což výrazně zkracuje časový rámec potřebný pro vývoj jak struktury, tak vzhledu webu. Tedy spojení umělé inteligence a webdesignu je zde opravdu využitelné!

V tomto případě lze velmi dobře očekávat, že s nárůstem popularity a vylepšováním technologií umělé inteligence budou vývojáři stále více integrovat tyto nástroje do svého pracovního postupu. Tento trend otevírá nové možnosti a přináší inovativní přístupy k vývoji webových aplikací.

HTML, CSS nebo PHP?

Ano, cokoliv! Na základě promptu a správného popisu dokáže ChatGPT vygenerovat celý kód struktury webu v HTML nebo PHP a ještě ho správně ostylovat pomocí CSS. Zde vidíme asi zatím největší potenciál využití AI v procesu webdesignu. Vygenerovaný kód pak už poměrně snadno zasadíte do svého CMS (systém pro správu obsahu), jako je například WordPress.

Je jen otázkou času, než vývojáři kodérských softwarů implementují AI přímo do nitra těchto nástrojů a vývojářům ještě více usnadní a urychlí práci při webdesignu a tvorbě webů.


tvorba webů a E-shopů
SEO - optimalizace pro vyhledávače


Umělá inteligence v UX a UI

Jedním z hlavních přínosů využití ChatGPT v UX/UI designu je schopnost personalizovat uživatelské zážitky na základě jedinečných potřeb a preferencí každého uživatele. Díky analýze dat a algoritmům strojového učení může ChatGPT vytvářet obsah a navigační prvky, které jsou relevantní a přitažlivé pro konkrétního uživatele.

Schopnost personalizovat uživatelské zážitky pomocí ChatGPT znamená, že tento nástroj je schopen analyzovat data o chování uživatelů a na základě těchto informací generovat obsah a navigační prvky, které jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám a preferencím každého uživatele. Například, pokud uživatel projevuje zájem o určitý typ obsahu, ChatGPT může identifikovat tyto preference a navrhnout obsah, který je relevantní a přitažlivý právě pro něj. To může zahrnovat doporučení produktů, článků nebo služeb, které odpovídají jeho zájmům a potřebám.

umělá inteligence v UX a UI

Tímto způsobem se uživatelský zážitek stává osobnějším a lépe přizpůsobeným, což vede k vyšší uživatelské spokojenosti. Personalizace uživatelského zážitku je klíčovým prvkem pro budování loajality uživatelů a zvyšování angažovanosti, což může pozitivně ovlivnit úspěch a konverznost celého webu!

ChatGPT může být také využit k automatickému generování návrhů uživatelských rozhraní. To umožňuje rychlé prototypování a testování různých designových konceptů bez manuálního psaní kódu nebo vytváření rozsáhlých wireframů. Tím se urychluje celý proces návrhu. Prací kodéra nebo UX/UI vývojáře je napsat správně prompt a výsledek pak zasadit do webu. S rychlým rozvojem technologií umělé inteligence lze očekávat, že využití ChatGPT a podobných nástrojů bude stále více integrováno do procesu UX/UI designu.

Výsledky a úspory časové i finanční

Implementace umělé inteligence přímo ve WordPress šablonách a builderech přináší trochu toho zlepšení uživatelské zkušenosti a také významné úspory času a finančních prostředků. Ovšem záleží, kdo se na to dívá tímto způsobem. Začátečníkům, kteří se učí s Divi nebo Elementorem, neumí pracovat v grafických programech a psát skvělé texty, umělá inteligence ve WordPress builderech určitě pomůže a ušetří peníze za grafika, copywritera a ušetří také čas se sháněním kolegů grafiků a copywriterů. Případně jim ušetří čas při zadávání promptů do ChatGPT nebo Midjourney. To ano. Ale na profesionální výsledky, které po zadání promptu do AI ve WP builderech vylezou, si musíme ještě počkat!

umělá inteligence šetří čas

Jiné to je s využitím textových generátorů, jako je ChatGPT, při kódování. Zde je časová úspora naprosto nepopiratelná. Díky schopnosti ChatGPT rychle generovat kód lze vytvářet prototypy webových stránek a aplikací během několika minut. To umožňuje vývojářům rychle iterovat a testovat různé koncepty a návrhy. Tím se urychluje celý vývojový cyklus.

Jeden náš nejmenovaný kamarád a externí kolega dokonce při své druhé práci coby PHP vývojář používá výhradně placenou verzi ChatGPT a celý kód píše pouze pomocí promptování. Půldenní práci má tak za půl hodiny hotovu. A tomu už říkáme úspora času!

Závěrem

Umělá inteligence má již nyní zásadní vliv na webdesign a tvorbu webových stránek a tento vliv se bude nadále zvyšovat. To je přirozený technologický pokrok, kterému se nikdo nevyhne. Díky automatizaci procesů, personalizaci obsahu a optimalizaci pro vyhledávače přináší AI do webdesignu revoluci, která má pozitivní dopady na uživatelskou zkušenost i podnikové výsledky (konverze). Je tedy nezbytné sledovat a využívat nové technologie umělé inteligence, aby obchodní společnosti udržely krok s konkurencí a zůstaly relevantní na trhu. A to samé platí pro webové vývojáře a vývojářské agentury.

A ještě rada na závěr

Místo promptování do AI přímo ve WordPress builderech nebo šablonách si zatím ještě grafiku udělejte raději jiným způsobem. A to samé platí pro texty. Ve výsledku ušetříte čas, který byste strávili nekonečným předěláváním promptů a editací textů, abyste dosáhli nějakého lepšího výsledku. Ale chápeme, že peníze tím rozhodně neušetříte. Grafici o copywriteři něco stojí, ale výsledek je stále o úroveň výš. 

Pokud ale chcete využít ChatGPT pro tvorbu kódu webové struktury (HTML, PHP) nebo ostylování pomocí CSS, tak směle do toho! Tento způsob funguje už nyní a ušetří vám hodně času.

22.3.2024, Sonet Studio

9

KONTAKTUJ NÁS

hodnocení Google

Sleduj nás i na sociálních sítích

Jsme součástí programu DoToho!

Mohly by tě zajímat i tyto články

Kontakt

Rychlá zpráva | poptávka:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.