Potřebuješ poradit? Vyber si z nabídky příruček nebo si domluv konzultaci v naší digitální poradně!

Jak font ovlivňuje vnímání značky v digitálním prostředí

Jak font ovlivňuje vnímání značky v digitálním prostředí

V moderním digitálním světě, kdy lidské oko zaznamená stovky informačních a reklamních sdělení, je důležité si uvědomit význam typografie. Výběr písma nejenže ovlivňuje estetiku designu, ale může mít obrovský dopad také na to, jak lidé vnímají vaši značku a jak reagují na vaše sdělení.

Nejde jen o estetiku

Typografie není jen o vzhledu. Je to prostředek, kterým komunikujete se svou cílovou skupinou a vytváříte prostředí, ve kterém vaše cílovka zprávu vnímá. Díky správnému výběru písma můžete vyvolat emoce, podpořit zapamatovatelnost vašich sdělení a vést lidi k požadovaným akcím.

Vliv písma na chování zákazníků

Studie ukazují, že výběr písma může ovlivnit to, jak si lidé pamatují vaše reklamy a slogany a dokonce i jejich nákupní chování. Fonty mají významný vliv na to, jak lidé vnímají vaši značku a jak se k ní vztahují. Proto je důležité věnovat typografii patřičnou pozornost, pokud chcete budovat silné a zapamatovatelné spojení se svými zákazníky.

Vaše značka komunikuje s vaším publikem. Výběr písma má nezaměnitelný vliv na to, jak jsou tyto komunikace vaším publikem přijímány. Zda je vaše zpráva prezentována elegantním a profesionálním písmem, nebo zda má více hravý a neformální charakter, může zásadním způsobem ovlivnit, jak lidé vnímají vaši značku a zda se s ní identifikují. V době, kdy se pozornost stává vzácným zdrojem, je klíčové využít každý prvek komunikace, aby vaše značka vynikla a oslovila cílové publikum.

Typografie tak vstupuje do centra pozornosti nejen jako prostředek estetiky, ale hlavně jako strategický prvek, který může aktivovat emocionální reakce a podpořit specifické chování u zákazníků. Zatímco určité písma mohou vyvolat dojem elegance a profesionality, jiné mohou spíše evokovat hravost a neformálnost (a nemluvíme o fontu Comic Sans). Zde je důležité si uvědomit, že každý detail typografie může posílit vaše sdělení a vést k požadovaným reakcím u vašich zákazníků.

Základy dobré typografie

Srozumitelnost

V době, kdy se na nás informace valí ze všech stran, je klíčové mít na paměti základní principy dobré typografie. Jedním z nejdůležitějších aspektů je srozumitelnost. Zvolte fonty, které jsou snadno čitelné a srozumitelné, abyste zajistili, že vaše zpráva bude snadno a přesně vnímána.

Čtivost

Čtivost je dalším důležitým faktorem. Dobře navržený text by měl být příjemný ke čtení a neměl by unavovat oči vašich čtenářů. Velikost fontu, délka řádku a řádkování hrají klíčovou roli v čitelnosti textu. Důkladně promyšlená hierarchie obsahu také pomáhá oddělit různé části textu a usnadnit čtení.

Kontext

Posledním, ale rozhodně ne nejméně důležitým aspektem je kontext. Zvolte fonty a styly, které odpovídají vašemu obsahu a cílové skupině. Výběr vhodného písma závisí na tom, co chcete sdělit a jaké emoce chcete vyvolat u svých čtenářů.


vizuální identita
grafický design


Tipy pro správný výběr a použití písma

Volba patkových vs. bezpatkových fontů

Při výběru písma pro váš digitální produkt nebo webovou stránku je důležité dbát na několik klíčových bodů, které zaručí úspěch vašeho designu. Začněte volbou raději bezpatkových fontů, které jsou obvykle čitelnější než patkové fonty a lépe se hodí pro digitální média.

Patková písma, která mají zdůrazněné „nožičky“ na konci jednotlivých znaků, jsou obvykle vhodnější pro textové bloky, jako jsou dlouhé odstavce, články nebo knihy. Jsou považována za snadněji čitelná zejména v tiskovinách a dlouhých textech, protože „nožičky“ pomáhají očím snáze sledovat řádky textu. Tyto písma přispívají k větší stabilitě a tradičnímu vzhledu.

Na druhou stranu bezpatková písma, která mají rovnoměrnou tloušťku v celém znaku a chybí jim „nožičky“, jsou často volbou pro nadpisy, titulky a veškerý text, který musí být rychle čitelný nebo který se má použít ve vizuálně výrazných částech designu. Bezpatková písma mají modernější a minimalistický vzhled a často se používají v digitálním prostředí, jako jsou webové stránky, aplikace nebo reklamní bannerové kampaně.

Zároveň je důležité vzít v úvahu i konkrétní estetické a funkční požadavky vašeho projektu. Kombinace patkových a bezpatkových písem může také vytvářet zajímavé kontrasty a dodávat vizuální zájem vašemu designu. Je proto důležité pečlivě zvážit, který typ písma bude nejlépe odpovídat vašim komunikačním cílům a estetickým preferencím.

Omezení počtu fontů

Omezení počtu použitých fontů také pomáhá zachovat jednotný a profesionální vzhled vašeho designu. Používejte maximálně dva kontrastní fonty pro zachování čitelnosti a estetiky. Dbejte také na to, aby vámi vybraný font podporoval rozšířenou latinku pro správné zobrazení znaků ve všech jazycích, se kterými pracujete. Různorodost fontu můžete zvýraznit pomocí různých řezů písma. Ale myslete na to, že nic se nemá přehánět. Minimalismus je kámoš!

Velikost písma

Velikost písma je dalším klíčovým faktorem. Pro běžný text používejte minimálně 16px pro zachování čitelnosti na různých zařízeních. Nezapomeňte také důkladně promyslet hierarchii obsahu a oddělit různé části textu pomocí velikosti, řezu a barvy fontu.

Hierarchie obsahu

Definujte jasnou hierarchii mezi nadpisy a běžným textem pomocí velikosti, řezu a barvy fontu. Všechny typy textu od sebe musejí být jasně odlišené. Toho docílíte nejsnáze tím, že jasně definujete velikost písma, jeho styl (regular, semibold, bold) a případně použitím doplňkového fontu nebo změnou barvy. Je důležité si uvědomit, že nejlepší způsob, jak udržet čitelnost a jasnou strukturu vašeho obsahu, je zachovat vyvážené proporce jednotlivých částí obsahu (například nadpisy by měly být jednoznačné a snadno rozpoznatelné).

Délka řádku

Délka řádku textu má také významný dopad na čitelnost. Optimální délka řádku je mezi 45 a 75 znaky pro příjemné čtení.

Řádkování

Důsledné používání správného řádkování také pomáhá zlepšit čitelnost a estetiku vašeho designu. Zvolte vhodné řádkování pro lepší čitelnost textu, přičemž 120–160 % řádkování je obvykle ideální.

Zarovnání textu

Zarovnání textu je dalším aspektem, který může ovlivnit čitelnost a estetiku vašeho designu. Pro online obsah je nejvhodnější zarovnání k levé straně pro snadnější čtení. Zvolte tedy tento styl zarovnání pro dosažení maximální čitelnosti a profesionálního vzhledu vašich webových stránek i delšího textu ve vizuálech příspěvků na sociálních sítích. To samé by platilo pro bannerové reklamní kampaně, ale tam mnoho textu nepatří. Perex blogových nebo PR článků potom můžete jako jediný zarovnat i do bloku.

Z designového hlediska je potom možné kratší texty zarovnávat i jinak – například podle toho, jak je váš web nebo vizuální prvek graficky navržený. Na webech tak můžeme často vidět třeba dva sloupce textu vedle sebe – levý sloupec zarovnaný doprava a pravý sloupec doleva. Ve výsledku to tvoří hezký designový prvek. Ale je to trochu na úkor čitelnosti. Pěkný designový prvek může být také například zarovnání textu k obrázku.

Barva textu a pozadí

Nakonec nezapomeňte vybrat kontrastní barvy pro text a pozadí, abyste zajistili maximální čitelnost a estetiku. Vyhněte se použití světlých a zářivých barev, které mohou snížit čitelnost vašeho textu. Zvolte konzistentní a profesionální barvy pro dosažení optimálního vzhledu vašich digitálních produktů a webových stránek.

kontrastní text
nekontrastní text

Pamatujte, že správný výběr písma a jeho použití může posílit vaši zprávu a zanechat trvalý dojem na vaše publikum. Nenechte se unést módou a držte se základních principů dobré typografie a používejte tyto tipy pro dosažení maximálního úspěchu ve světě webdesignu a digitálního marketingu.

Vzhledem k tomu, že každá značka má svůj jedinečný charakter a cílovou skupinu, je nezbytné pečlivě zvažovat výběr písma. Tím, že si uvědomíte, jaký dojem chcete vytvořit a jaké chování u svých zákazníků potřebujete vyvolat, můžete lépe porozumět vlivu písma na vaše obchodní cíle. Je to investice do budoucnosti, která může přinést významné výsledky ve formě loajálního zákaznického základu a úspěšných marketingových kampaní.

Závěrem

Základy dobré typografie, od výběru vhodného písma po správné formátování textu, jsou klíčové pro efektivní komunikaci s publikem. Uvědomili jsme si, že typografie není pouze o estetice, ale také o funkcionalitě a schopnosti předat sdělení srozumitelně a přitažlivě. Důsledné použití základních principů typografie vám umožní posílit sílu vašich webových stránek, reklamních kampaní a dalších online sdělení a vašich projektů. Využijte typografii k tomu, abyste udělali trvalý dojem na své publikum. Ať už jste majitel firmy, podnikatel, markeťák, správná typografie je klíčem k úspěchu ve světě webdesignu a digitálního marketingu. Takže si vezměte tyto tipy k srdci a sledujte, jak se vaše online přítomnost stává silnější a přitažlivější pro vaše publikum.

5.4.2024, Sonet Studio

https://creativehandles.com/cs/blogove-prispevky/115/psychologie-fontu-jak-pismo-ovlivnuje-vase-zakazniky
https://psychologiefontu.cz/psychologie-fontu/
https://www.blueghost.cz/clanek/jaky-ma-pismo-charakter-vliv-typografie-na-vnimani-zprav-1/
https://www.ecommercebridge.cz/typografie-jako-soucast-uspesneho-online-reseni

PPC, SEO nebo PR: Co mi přinese více klientů?

PPC, SEO nebo PR: Co mi přinese více klientů?

PPC reklama: Okamžitý efekt pro výkonnostně zaměřené cíle

PPC reklama je ideální pro podniky, které hledají okamžité výsledky a mají výkonnostně zaměřené cíle, například zvýšení prodejů, generování leadů nebo rychlé zvýšení povědomí o značce. PPC kampaně standardně probíhají formou reklamy ve vyhledávání, bannerové reklamy, video reklamy nebo produktové reklamy. Tato strategie umožňuje rychlý návrat investice a cílenou exponovanost ve vyhledávačích, v obsahové síti webů a na sociálních médiích. Ovšem je třeba počítat s tím, že s vypnutím reklamy končí i prodeje.

E-mail marketing: Budování vztahů a generování leadů

E-mail marketing je jedním ze “subžánrů” online reklamy a v současné době je z nepochopitelných důvodů poměrně opomíjen. Je ideální pro podniky, které hledají nenákladný a efektivní způsob komunikace s klienty a generování leadů. Tato strategie umožňuje osobní a personalizovanou komunikaci s cílovou skupinou a poskytuje možnost vytváření a šíření relevantních informací a nabídek.

newsletter a email marketing

SEO: Trvalý růst a organická viditelnost

SEO je zkratka představující optimalizaci webových stránek pro internetové vyhledávače. V důsledku takové optimalizace se optimalizovaný web zobrazuje ve výsledcích vyhledávání (třeba na Googlu) na stále vyšších a vyšších pozicích. SEO je ideální pro podniky, které hledají stabilní a dlouhodobý růst a chtějí zlepšit organickou viditelnost svých webových stránek ve výsledcích vyhledávání. SEO je vhodné pro podniky všech velikostí a odvětví, poskytuje dlouhodobou udržitelnost a důvěryhodnost ve výsledcích vyhledávání. Dalo by se říci, že SEO je v současné době při neustálém růstu cen za online reklamu už naprostou nezbytností a nemělo by se na něj zapomínat nebo ho dokonce zanedbávat.

SEO clanek

Linkbuilding: Proč psát články a jak je využít

SEO představuje kromě optimalizace on-page faktorů na vašem webu také off-page faktory mimo váš web. K optimalizaci off-page faktorů slouží mimo jiné tzv. linkbuilding. Čím více zpětných odkazů z relevantních a kvalitních webů povede na váš web, tím lépe váš web Google hodnotí. To je ten důvod, proč se neustále píšou SEO články

Speciální a účelové SEO články jsou klíčovým prvkem SEO strategie. Tyto články jsou optimalizovány pro vyhledávače a jsou zaměřeny na konkrétní klíčová slova nebo témata spojená s vaším podnikáním. Pomáhají zlepšit pozici vašich stránek ve výsledcích vyhledávání a pomáhají přilákat organickou návštěvnost.


SEO - optimalizace pro vyhledávače
texty a copywriting


PR: Budování značky a vztahů s veřejností

PR je ideální pro podniky, které hledají dlouhodobé zvýšení povědomí o své značce, jejich cílem je budování důvěryhodnosti a posilování vztahů s veřejností. PR je vhodné pro podniky všech velikostí a odvětví a poskytuje možnost širokého zviditelnění ve sdělovacích prostředcích a online komunitách. PR ale využívají především velké značky a firmy, protože budování dobrého jména a image značky v očích veřejnosti je běh na dlouhou trať. Ve většině případů se nevyhnete masovému šíření informací skrze média a to stojí mnoho energie i financí.

Pokud se zajímáš o problematiku firemního růstu, marketing a PR, mohl by tě zajímat článek PR vs. SEO článek: Co potřebuju víc pro růst značky?

Psaní PR článků: Význam a využití

PR články jsou klíčovou součástí dnes už téměř každé PR strategie. Tyto články jsou zaměřeny na specifická témata spojená s vaším podnikáním a slouží k budování značky, posilování vztahů s veřejností a zvyšování povědomí o vaší značce ve sdělovacích prostředcích a online médiích. Mezi nejznámější a také nejdražší PR magazíny můžeme řadit například CzechCrunch, Forbes. Existují ale stovky jiných a podstatně levnějších PR magazínů. O tom, kolik stojí PR článek ve Forbes nebo CzechCrunch jsme psali v článku PR vs. SEO článek: Co potřebuju víc pro růst značky?

PR clanek

Závěrem

Kombinace PPC, e-mail marketingu, SEO a PR je komplexním a synergickým přístupem k digitálnímu marketingu, který vám umožní dosáhnout těch nejlepších výsledků. Každý skvělý markeťák vám takovou strategii doporučí, pokud jsou vaše cíle dostatečně vysoké. Ovšem je potřeba počítat s tím, že nic není zadarmo. PPC reklama dokáže přinést okamžité výsledky a tržby (konverze), zatímco její cena neustále roste. SEO a PR pomáhají budovat trvalé povědomí o vaší značce nebo společnosti a práce na obou je dlouhodobou záležitostí. E-mail marketing je poměrně podceňovanou metodou získávání konverzí, přestože je finančně nejméně nákladný a jeho konverzní poměry jsou velmi vysoké. Umožňuje totiž velmi osobní a personalizovanou komunikaci jak se stávajícími, tak s potenciálními zákazníky a klienty, a přispívá k udržování dlouhodobých vztahů.

Volba vhodné kombinace těchto strategií závisí na konkrétních cílech, potřebách a možnostech vašeho byznysu. Pokud si dokážete své firemní cíle správně definovat, tak dokážete snáze zvolit vhodnou strategii. To vás dostane na nejlepší cestu k dosažení maximálního úspěchu v digitálním prostředí a k dlouhodobému a udržitelnému růstu.

26.1.2024, Sonet Studio Dream Team

V dnešní digitální éře, kdy je online viditelnost klíčem k úspěchu, se podnikatelé a marketéři často potýkají s otázkou: Co je lepší – investovat do SEO  nebo PPC reklamy?

Pokud tě více do hloubky zajímá optimalizace webů pro vyhledávače – SEO, tak by tě mohly zajímat články:

PR vs. SEO článek: Co potřebuju víc pro růst značky?

PR vs. SEO článek: Co potřebuju víc pro růst značky?

Rozdíl mezi PR a SEO článkem

1. Cíle:

PR články mají za cíl budovat a udržovat pozitivní obraz značky, zlepšovat reputaci a vytvářet vztahy s médii a veřejností.

Zatímco SEO články jsou optimalizovány pro vyhledávače a zaměřují se na zvýšení viditelnosti na internetu a generování organického provozu.

2. Obsah:

PR články se soustředí na příběhy, emoce a hodnoty spojené se značkou. Jsou psány tak, aby zaujaly a angažovaly publikum.

SEO články jsou orientovány na klíčová slova a jsou optimalizovány pro vyhledávací algoritmy a roboty. Obsah se zaměřuje na poskytnutí hodnotných informací a odpovědí na otázky uživatelů.

3. Distribuce:

PR články jsou distribuovány prostřednictvím médií, tisku, a sociálních médií s cílem zasáhnout co nejširší publikum a vytvořit pozitivní povědomí o značce.

SEO články jsou optimalizovány pro online vyhledávače a často se distribuují prostřednictvím webových stránek, blogů a webových magazínů.

Proč píšeme PR a SEO články?

PR články píšeme z důvodů budování a udržování povědomí o značce, posilování vztahů s médii a veřejností a z důvodu vytváření pozitivní image a důvěryhodnosti. Píšeme je také například pro zklidnění veřejného mínění po nějaké krizové nebo nepříznivé události, která mohla postihnout naši značku

Seo články se píšou a publikují především kvůli zvyšování viditelnosti na internetu a kvůli zlepšování pozic ve výsledích vyhledávání. To vede ke zvyšování organického provozu a získávání dalších návštěvníků webu. SEO články by měly odpovídat na dotazy uživatelů, měly by obsahovat užitečné informace, které uživatel hledá, a měly by být velmi dobře optimalizovány na klíčová slova.

K čemu slouží PR a SEO články?

Jak již bylo výše popsáno, PR články slouží především pro budování povědomí a dobrého jména značky, pro zvyšování důvěryhodnosti a autority značky. Ale slouží také například pro řešení krizových situací a pro nápravu reputace. Zkrátka, píšou se pro lidi a kvůli veřejnému mínění o naší značce.

Účel SEO článků je pak hlavně zvyšování viditelnosti a dosahu na internetu, získávání kvalitních zpětných odkazů vedoucích na náš web a v neposlední řadě toto celé vede k získávání nových zákazníků, klientů a konverzí. Ten hlavní důvod je především traffic (návštěvnost) na našem webu a z ní plynoucí poptávky a nákupy.


SEO - optimalizace pro vyhledávače
texty a copywriting


Strategie pro zvolení správného typu článku podle cílů značky

Pro zvolení té vaší strategie musíte nejprve určit cíl, jakého chcete psaním a publikováním článků dosáhnout. Jak vyplývá z textu výše, ty cíle bychom mohli rozčlenit následovně a k nim pak přiřadit typ článku, který je pro zvolený cíl vhodný.

 1. Cíl: Budování povědomí a image značky

Typ článků: PR články

 • Vytvořte emotivní příběhy spojené s hodnotami a vizí značky.
 • Zaměřte se na mediální pokrytí a spolupráci s vlivnými osobnostmi.
 • Využijte silné obrázky a příběhy k posílení identity značky.

 1. Cíl: Zvyšování viditelnosti na internetu a generování provozu na vašem webu

Typ článků: SEO články

 • Identifikujte klíčová slova relevantní pro vaši značku a cílovou skupinu.
 • Vytvořte obsah obsahující hodnotné informace, odpovědi na otázky a návody.
 • Pravidelně aktualizujte obsah a optimalizujte strukturu pro vyhledávače.
 • Nezapomeňte na zpětné odkazy vedoucí na váš web.

 1. Cíl: Posílení reputace a vztahů s veřejností

Typ článků: PR články s optimalizací

 • Přineste do popředí pozitivní příběhy a úspěchy značky.
 • Propojte obsah s klíčovými hodnotami, které oslovují i vyhledávače.
 • Zapojte se do komunitních diskuzí a odpovídejte na otázky online.
 1. Cíl: Získávání nových zákazníků a konverzí

Strategie: SEO články s CTA (Call to Action)

 • Včleňte strategicky umístěné CTA do SEO článků na vašem blogu a veďte čtenáře k nákupu.
 • Vytvářejte obsah, který řeší konkrétní problémy a potřeby zákazníků.
 • Optimalizujte landing pages pro konverze a sledujte analytická data.
 1. Cíl: Získání kvalitních zpětných odkazů a autority ve vyhledávačích

Strategie: SEO články s kvalitními informacemi

 • Vytvářejte obsah, který je hodnotný a relevantní pro váš obor.
 • Publikujte pouze v relevantních online magazínech a blozích.
 • Sdílejte data, statistiky a exkluzivní informace pro získání autority.

Při výběru strategie je klíčové mít na paměti, že kombinace PR a SEO článků může posílit celkový efekt a dosáhnout komplexního úspěchu v digitálním marketingu. Důkladně analyzujte specifické potřeby vaší značky, cílovou skupinu a dynamiku odvětví pro optimální výběr strategie. Ovšem počítejte s tím, že nic není zadarmo. Především publikace PR článků v renomovaných online magazínech vyjde na poměrně vysoké částky. Například publikace nativního článku v online magazínu CzechCrunch vyjde na 100 000 Kč a premium článku na 140 000 Kč. Na ceně publikace vaší brand story se pak musíte domluvit individuálně. Článek na online magazínu Forbes vyjde na celých 200 000 Kč. Ovšem toto jsou jedny z nejdražších magazínů u nás a dají se sehnat i podstatně levnější možnosti publikace PR článku. Publikace SEO článku je podstatně levnější – zde se můžeme pohybovat ve stovkách až nižších tisících korun. Ovšem je nutné počítat s tím, že SEO článků pro dosažení cíle bude nutné publikovat desítky až stovky.

Seznam otázek na závěr:

Kdo je mé cílové publikum?

 • Pro PR: Lidé, kteří jsou ovlivnitelní příběhy a emocemi
 • Pro SEO: Uživatelé, kteří hledají konkrétní informace nebo řešení

Co je mým hlavním cílem?

 • Pro PR: Budování image a vztahů.
 • Pro SEO: Zvyšování viditelnosti a generování provozu na webu

Jaký typ obsahu odpovídá mé značce a cílům?

 • Pro PR: Emoční příběhy, události, a hodnotové propojení
 • Pro SEO: Informační obsah, odpovědi na otázky, a klíčová slova

Kde chci, aby se můj obsah objevil?

 • Pro PR: V médiích, tisku a na sociálních sítích
 • Pro SEO: V organických výsledcích vyhledávání a na relevantních webových stránkách

Jak hodnotím úspěch mé kampaně?

 • Pro PR: Podle mediálního pokrytí, reputace a vztahů
 • Pro SEO: Podle organického provozu na webu a dle počtu konverzí.

Zodpovězením těchto otázek lze lépe určit, zda je vhodnější investovat do PR článků, SEO článků, nebo kombinace obou strategií pro optimální růst značky. V současném digitálním prostředí jsou PR a SEO články klíčovými nástroji pro úspěšný růst značky. Oba druhy obsahu mají své vlastní specifické cíle a přínosy, a volba mezi nimi závisí na konkrétních potřebách a cílech vaší značky. 

Více o SEO

Pokud tě více do hloubky zajímá optimalizace webů pro vyhledávače – SEO, tak by tě mohl zajímat článek Jak na off-page SEO nebo článek Proč je SEO pro každý web naprosto nezbytné.

Závěrem

Abychom se rozhodli, který přístup je pro naši značku nejlepší, je důležité položit si klíčové otázky týkající se cílového publika, hlavních cílů, typu obsahu a zamýšlené distribuce. Kombinace PR a SEO článků může být také efektivní strategií pro komplexní pokrytí a dosažení optimálních výsledků. V konečném důsledku je rozhodující přizpůsobit strategii obsahu, konkrétním potřebám značky a pružně reagovat na dynamiku digitálního prostředí. Použitím správné kombinace PR a SEO článků můžete dosáhnout udržitelného růstu, posílit povědomí o značce a vybudovat silné vztahy se svým publikem.

5.1.2024, Sonet Studio Dream Team

Mohlo by tě také zajímat

V dnešní digitální éře, kdy je online viditelnost klíčem k úspěchu, se podnikatelé a marketéři často potýkají s otázkou: Co je lepší – investovat do SEO  nebo PPC reklamy?