Potřebuješ poradit? Vyber si z nabídky příruček nebo si domluv konzultaci v naší digitální poradně!

Předpokládaná doba čtení: 7 minut

Co je to projektová dokumentace webu a kdy se dělá?

Projektová dokumentace webu je klíčová pro úspěšnou realizaci velkých a náročných webových projektů. Je to komplexní soubor dokumentů, které popisují všechny aspekty tvorby webu. Tato dokumentace je klíčová pro jasné a srozumitelné komunikování požadavků mezi zadavatelem a dodavatelem a zajišťuje, že všichni účastníci projektu mají stejnou představu o cílech, požadavcích a postupu projektu.
Shoptet vs Woocommerce

Co je projektová dokumentace k webu?

Projektová dokumentace k webu zahrnuje všechny dokumenty, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci webového projektu. Obsahuje podrobné popisy všech fází projektu, od počáteční analýzy a plánování až po implementaci a testování.

Co obsahuje projektová dokumentace k webu?

 1. Úvodní část
  1. Projektový plán: Harmonogram projektu, fáze a milníky.
  2. Cíle projektu: Jasně definované cíle a očekávání.
  3. Zainteresované strany: Seznam všech osob a organizací zapojených do projektu.
 2. Analýza a požadavky
  1. Požadavky na funkčnost: Podrobný seznam funkcí, které musí web obsahovat.
  2. Požadavky na design: Grafické a uživatelské požadavky.
  3. Technické požadavky: Technologický stack, integrace s jinými systémy.
 3. Návrh
  1. Wireframy a mockupy: Vizualizace struktury a vzhledu webu.
  2. Architektura informací: Struktura a organizace obsahu.
  3. Navigační schéma: Popis, jak se uživatelé budou pohybovat po webu.
 4. Implementace
  1. Kódovací standardy: Pravidla a postupy pro psaní kódu.
  2. API specifikace: Popis a dokumentace všech API, které web využívá.
 5. Testování
  1. Testovací plány: Plány pro testování funkčnosti, výkonu, bezpečnosti a uživatelské přívětivosti.
  2. Testovací případy: Konkrétní scénáře a očekávané výsledky testů.
 6. Nasazení a údržba
  1. Plán nasazení: Postup a harmonogram nasazení webu do provozu.
  2. Plán údržby: Plán pro průběžnou údržbu, aktualizace a zálohování webu.

umělá inteligence v UX a UI

Rozsah a náklady

Rozsah dokumentace se může značně lišit v závislosti na velikosti a složitosti projektu. Malé projekty mohou mít dokumentaci o rozsahu několika desítek stran, zatímco rozsáhlé e-commerce řešení a komplexní projekty mohou vyžadovat stovky stran detailní dokumentace.

Cena dokumentace také velmi závisí na složitosti projektu. V průměru se náklady na vytvoření kompletní projektové dokumentace mohou pohybovat mezi 10 % až 20 % celkových nákladů na vytvoření webu. U menších projektů mohou být tyto náklady relativně vyšší vzhledem k fixním nákladům na analýzu a plánování, zatímco u velkých projektů se mohou rozprostřít přes větší objem prací.

Ovšem u obyčejných prezentačních webů, službowebů nebo malých e-shopů se projektová dokumentace příliš nevyplatí. A pokud je použit jeden z rozšířených redakčních systémů typu WordPress nebo Drupal, tak projektová dokumentace není nutností.

Rozsah projektové dokumentace k webu

Příklad cenového srovnání

Pokud například tvorba webu stojí 500 000 Kč, náklady na projektovou dokumentaci by mohly být v rozmezí 50 000 až 100 000 Kč.

Pokud tvorba webu stojí 2 000 000 Kč, náklady na projektovou dokumentaci by mohly být v rozmezí 200 000 až 400 000 Kč.

Tato investice je však často nezbytná, protože dobře připravená projektová dokumentace může předejít nedorozuměním, zajistit hladký průběh projektu a minimalizovat rizika spojená s jeho realizací.

Kdo vypracovává projektovou dokumentaci?

Projektovou dokumentaci zpravidla vypracovává tým odborníků, kteří jsou součástí agentury nebo společnosti zabývající se webovým vývojem. Tento tým obvykle zahrnuje následující role:

 1. Projektový manažer
  Koordinuje celý proces, zajišťuje, že všechny části dokumentace jsou v souladu s požadavky klienta a harmonogramem projektu.
 2. Business analytik
  Shromažďuje požadavky od klienta a překládá je do technických specifikací a funkčních požadavků.
 3. UX/UI designér
  Navrhuje uživatelské rozhraní a uživatelskou zkušenost, vytváří wireframy a mockupy.
 4. Technický architekt
  Navrhuje technologickou architekturu projektu, vybírá vhodné technologie a definuje technické specifikace.
 5. Vývojáři
  Poskytují vstupy týkající se technických možností a omezení, které mohou ovlivnit návrh a implementaci.
 6. Testovací inženýři
  Připravují testovací plány a scénáře, které budou použity při testování webu.

kdo vypracovává projektovou dokumentaci k webu

Kdo se podílí na jejím vypracování?

Podíl na vypracování projektové dokumentace mají jak členové týmu dodavatele (vývojářská agentura nebo společnost), tak i zástupci klienta. Klientská strana obvykle zahrnuje:

 1. Vlastník produktu (Product Owner): Osoba odpovědná za konečnou vizi a požadavky projektu.
 2. Zástupci zainteresovaných stran: Členové různých oddělení klienta (např. marketing, IT, provoz), kteří mají zájem na úspěchu projektu.
 3. Externí konzultanti: Odborníci najatí klientem, kteří poskytují specifické znalosti nebo zkušenosti.


tvorba webů a E-shopů
SEO - optimalizace pro vyhledávače


Fáze realizace zakázky

Projektová dokumentace je vytvářena během počátečních fází projektu a následně aktualizována během celého jeho průběhu. Typicky zahrnuje následující fáze:

 1. Iniciace projektu
  • Počáteční schůzky: Diskuse s klientem o jejich potřebách, cílech a očekáváních.
  • Zahájení shromažďování požadavků: Business analytik a projektový manažer začínají sbírat a dokumentovat požadavky od klienta.
 2. Analýza a plánování
  • Detailní analýza požadavků: Business analytik vytváří podrobné funkční a technické požadavky.
  • Návrh řešení: UX/UI designér a technický architekt připravují návrh uživatelského rozhraní a technologické architektury.
 3. Návrh a prototypování
  • Wireframy a mockupy: UX/UI designér vytváří vizuální návrhy a prototypy webu.
  • Technické specifikace: Technický architekt a vývojáři definují technické detaily a specifikace.
 4. Příprava implementace
  • Detailní plán implementace: Projektový manažer připravuje harmonogram a plán implementace na základě vytvořené dokumentace.
  • Testovací plány: Testovací inženýři připravují testovací scénáře a plány.
 5. Implementace a testování
  • Realizace projektu: Vývojáři pracují na základě specifikací uvedených v dokumentaci.
  • Průběžné aktualizace: Dokumentace je průběžně aktualizována podle změn a vývoje projektu.
  • Testování: Testovací inženýři provádějí testy a validují funkčnost a kvalitu webu.
 6. Nasazení a údržba
  • Finální dokumentace: Po dokončení implementace je dokumentace aktualizována a finalizována.
  • Údržba a podpora: Dokumentace slouží jako referenční materiál pro údržbu a další rozvoj webu.

fáze projektu a realizace zakázky

Závěrem

Projektová dokumentace je klíčovým nástrojem pro úspěšnou realizaci velkých a komplexních webových projektů nebo rozsáhlých e-commerce řešení. Zahrnuje všechny aspekty od počáteční analýzy až po finální implementaci a údržbu. Vytváření této dokumentace vyžaduje spolupráci mezi dodavatelem a klientem, stejně jako jasnou komunikaci a pečlivé plánování. Náklady na její vytvoření jsou relativně malé ve srovnání s celkovými náklady na web, ale její význam pro úspěch projektu je obrovský. V případě tvorby malých prezentačních webů, službowebů nebo malých e-shopů ve Woocommerce, není projektová dokumentace nutnost. Pokud ovšem využíváte služby třetích stran, několik pluginů a napojení na API, je dobré mít projektovou dokumentaci s technickou specifikací. Zajistí majiteli webu jednu prostou věc. A to že při případné změně webařské agentury, se bude nová agentura o web schopna starat a udržovat jeho funkcionalitu.

5.7.2024, Sonet Studio

Pokud se zajímáš o weby, e-shopy a redakční systémy, mohly by tě zajímat články:

Vypisujete výběrové řízení na nový web? Vypište ho správně!

Vyčůraní webaři: Jaké pasti kladou majitelům webů?

WordPress: bezpečnost a zabezpečení webů

Webdesign: Přežitek nebo nutnost?

9

KONTAKTUJ NÁS

hodnocení Google

Sleduj nás i na sociálních sítích

Jsme součástí programu DoToho!

Mohly by tě zajímat i tyto články

Kontakt

Rychlá zpráva | poptávka:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.