Potřebuješ poradit? Vyber si z nabídky příruček nebo si domluv konzultaci v naší digitální poradně!

Předpokládaná doba čtení: 7 minut

Vypisujete výběrové řízení na nový web? Vypište ho správně!

Vypisujete výběrové řízení na nový web? Správné provedení tohoto klíčového kroku může být zásadním rozdílem mezi úspěšným projektem a velmi neuspokojivým výsledkem. Tento článek vás seznámí s procesem vypisování výběrového řízení - od přípravy zadávací dokumentace po hodnocení nabídek a výběr nejlepšího dodavatele/zhotovitele webu. Vypište ho proto správě! Zajistěte, aby váš nový web splňoval všechny vaše požadavky a přinesl očekávané výsledky.
Shoptet vs Woocommerce

Vypsání výběrového řízení na nový web je klíčovým krokem pro každou firmu, která chce modernizovat svou online přítomnost a nechce zadávat tvorbu webu napřímo konkrétnímu dodavateli webařských služeb. To je už na rozhodnutí firmy. Zákon soukromým společnostem neukládá vypisovat výběrová řízení podobně, jako to ukládá státním organizacím a institucím. Ve státním aparátu se dodavatelé hledají a vybírají především prostřednictvím otevřených nebo uzavřených výběrových řízení – tedy od určité zákonem stanovené částky to tak je. Ať státní nebo soukromá sféra – pravidla pro výběrové řízení na nový web jsou víceméně stejná. A pokud jste se už rozhodli a vypisujete výběrové řízení na nový web, vypište ho správně! Chcete li vypsat výběrko dobře a vybrat správného dodavatele, měli byste se držet následujících principů. Tento článek vás provede kroky, jak efektivně a správně vypsat výběrové řízení na váš nový web.

Příprava na výběrové řízení

Definování potřeb a cílů

Prvním krokem při přípravě výběrového řízení na nový web je jasné definování potřeb a cílů projektu. Představte si, jak by měl váš nový web vypadat a fungovat. Co je jeho hlavním účelem? Které funkce jsou nezbytné a které je pouze „hezké mít“?

Důležitost jasné vize nelze podceňovat. Stanovte si konkrétní požadavky, které musí nový web splňovat. Jasné definování cílů vám nejen pomůže při hodnocení nabídek, ale také zajistí, že budete s výsledným webem spokojeni.

Stanovení rozpočtu a časového plánu

Dalším klíčovým krokem je stanovení realistického rozpočtu a časového plánu. Mít přehled o tom, kolik jste ochotni investovat a jaký je váš časový horizont, je zásadní pro úspěch projektu. Buďte realisté – příliš nízký rozpočet může vést k nekvalitnímu výsledku, zatímco příliš vysoký budget může být zbytečný.

Plánování fází projektu a jasně definovaný časový harmonogram vám pomůže sledovat pokrok a zajistí, že projekt bude dokončen včas.

Příprava výběrového řízení

Sestavení výběrové komise

Úspěšné výběrové řízení na nový web závisí na kvalitě týmu, který bude vybírat zhotovitele. Výběrová komise by měla být složena z lidí, kteří mají relevantní zkušenosti a znalosti, případně budou s webem pracovat. Zahrňte do týmu osoby z různých oddělení, aby byly pokryty všechny aspekty projektu.

Tvorba zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je základním dokumentem, který musí být pečlivě připraven. Měla by obsahovat všechny nezbytné informace o projektu, včetně technických specifikací, požadavků na design, funkčnost a další důležité detaily. Pomoci vám může například nástroj Smart Sheet.

Jasná a detailní zadávací dokumentace zajistí, že dodavatelé budou mít všechny potřebné informace pro přípravu svých nabídek.

Hledání a oslovení dodavatelů

Kde hledat vhodné dodavatele

Hledání vhodných dodavatelů může být náročné, ale existuje několik osvědčených metod. Využijte online platformy, které se specializují na propojení firem s webovými vývojáři. Například Upwork nebo Doporučení od známých a kolegů, kteří mají s daným dodavatelem pozitivní zkušenosti, mohou být také velmi cenná. A nebo zkrátka googlete a vytipujte si dodavatele, které chcete do výběrka pozvat.

Jak správně oslovit dodavatele

Po sestavení seznamu potenciálních dodavatelů je čas je oslovit. Vytvořte a rozesílejte výzvy k podání nabídek. Ujistěte se, že výzva obsahuje všechny důležité informace z vaší zadávací dokumentace a je srozumitelná.

Komunikace s potenciálními dodavateli je klíčová – buďte otevření, transparentní a připraveni odpovídat na jejich dotazy k projektu.


tvorba webů a E-shopů
SEO - optimalizace pro vyhledávače


Hodnocení nabídek

Stanovení kritérií hodnocení

Stanovení jasných hodnotících kritérií je nezbytné pro objektivní posuzování nabídek. Zohledněte kvalitu nabídek, cenu, reference a přístup jednotlivých dodavatelů. Kvalita a cena by měly být vyvážené – nejnižší nabídka nemusí být vždy nejlepší volbou. A naopak, nejvyšší cena vám nezajistí tu nejvyšší kvalitu.

Srovnávací tabulky a nástroje

Použití srovnávacích tabulek a hodnotících nástrojů vám pomůže systematicky porovnávat nabídky. Zaznamenávejte si všechny důležité body a přehledně je porovnávejte. Obyčejný Excel k tomu plně postačí. To vám umožní lépe se rozhodnout a vybrat nejlepšího dodavatele.

Výběr vítěze

Konečné hodnocení

Jakmile máte všechny nabídky a jejich hodnocení, je čas na konečné hodnocení. Projděte si všechny body a rozhodněte se, který dodavatel nejlépe splňuje vaše požadavky a cíle.

Oznámení výsledků

Po výběru vítěze je důležité oznámit výsledky. Informujte vítězného dodavatele a sjednejte si s ním schůzku pro další kroky. Nezapomeňte také informovat ostatní účastníky výběrového řízení o výsledcích.

Po podpisu smlouvy

Projektový management

Po podpisu smlouvy je důležité mít efektivní projektový management. Nastavte jasné cíle a milníky, které budete sledovat. Pravidelné schůzky a kontroly pokroku jsou klíčové pro úspěch projektu. Můžete také pro management projektu využít různé projektové softwarové nástroje. Ulehčí vám to koordinaci v týmu, pokud se jedná o rozsáhlejší webový projekt.

Kontrola a hodnocení

Provádějte pravidelné průběžné kontroly a hodnocení kvality práce dodavatele. Dokumentujte všechny kroky a výstupy projektu, abyste měli přehled o postupu a mohli rychle reagovat na případné problémy.

Závěrem

Vypsání výběrového řízení na nový web je komplexní proces, který vyžaduje pečlivou přípravu a organizaci. Definování potřeb a cílů, příprava zadávací dokumentace, hledání a oslovení dodavatelů, hodnocení nabídek a efektivní projektový management jsou klíčové kroky k úspěchu. Ale zase v tom není třeba hledat zbytečnou vědu. Raketové inženýrství to rozhodně není. Důraz byste měli klást na dobře vedený projektový management a na stanovení správných hodnotících kritérií.

Pamatujte, že pečlivě připravené výběrové řízení vám ušetří čas i peníze a zajistí, že váš nový web bude splňovat všechny vaše požadavky a přinese vám očekávané výsledky. Vypište své výběrové řízení správně a zajistěte si úspěch svého webového projektu. A pokud si s výběrovým řízením na zhotovitele webu nevíte rady, oslovte nás a my vám s tím pomůžeme!

28.6.2024, Sonet Studio

9

KONTAKTUJ NÁS

hodnocení Google

Sleduj nás i na sociálních sítích

Jsme součástí programu DoToho!

Mohly by tě zajímat i tyto články

Kontakt

Rychlá zpráva | poptávka:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.